Tesla Valve | The complete physics

Nikola Tesla stworzył bardzo interesujący zawór jednokierunkowy, który działa bez udziału części ruchomych. Film tłumaczy fizykę stojącą za tym rozwiązaniem i proces twórczy tego zaworu

Powered by WPeMatico